Bezorgd om zorg

Beste lezer, ouder, collega

Wij, onderwijzers, zijn plantrekkers.  Dat doen we iedere dag.
Ondanks het falend onderwijsbeleid trekken we steeds onze plan.  We kunnen niet anders.

Maar stilaan maakt het plantrekken ons medeplichtig aan ons defecte onderwijssysteem.  We nemen de laksheid van de overheid om doortastende maatregelen te nemen er maar bij.  Wellicht omdat we denken dat onze stem er niet toe doet.

Het is misschien naïef, maar we willen ons laten horen.  Niet voor onszelf, maar voor onze kinderen.  Het gebrek aan ondersteuning voor kinderen met bijzondere noden is schandelijk en hypothekeert de onderwijskwaliteit voor de hele klas.  Door niets te doen, laten we alle kinderen in de kou staan.

Onze zorgcoördinator Inge kroop in haar pen en wil getuigen van de wantoestand die we allemaal in de eigen school ervaren.  Je vindt hier haar brief.

Wil jij mee deze getuigenis ondertekenen? Wil jij deze brief delen met collega’s uit jouw netwerk?  Eén stem klinkt wellicht ijl, maar met z’n allen worden we misschien gehoord.

Via deze link kan je de getuigenis van Inge mee onderschrijven.  Op 15 juni sturen we de lijst naar het kabinet van de minister van Onderwijs.

Karen Gielis
directeur kleuterschool Groenendaal Merksem