Afspraken

Beste Ouders,

Graag stellen we hier onze afspraken aan U voor.

Deze zijn opgenomen in ons schoolreglement, onze engagementsverklaring en de wettelijke verplichtingen.  Ons schoolreglement is een juridische overeenkomst tussen U en het schoolbestuur.  De ondertekening hiervan heeft een afdwingbaarheid tot gevolg.

De engagementsverklaring is een opsomming van belangrijke engagementen die de school en de ouders maken.

imagesa

Wij verwachten dat U uw kind steunt om onze afspraken goed na te leven.

Wij rekenen dan ook op een goede samenwerking!

Alvast van harte dank!