Kalender vakantiedagen 2022-2023

Schooljaar 2022 – 2023

Eerste trimester:

Pedagogische studiedag: woensdag 21 september 2022
Vrije dag vrijdag 30 september 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022
t.e.m. vrijdag 4 november 2022
Pedagogische studiedag: donderdag 10 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022
tot en met vrijdag 6 januari 2023

Tweede trimester:
Pedagogische studiedag: maandag 23 januari 2023
Vrije dag: maandag 30 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023
t.e.m. vrijdag 24 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 april 2023
t.e.m. vrijdag 14 april 2023

Derde trimester:
Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
Brugdag: vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
Einde schooljaar: vrijdag 30 juni 2023