CLB

VCLB De Wissel – Antwerpen  Campus Noord Merksem

Gagelveldenstraat 54, 2170 Merksem / Tel: 03/640.38.90

http://www.vclbdewisselantwerpen.be

info@vclbdewisselantwerpen.be

Openingsuren: 08.30 uur – 16.00 uur (op maandag tot 18.00 uur) Toegankelijk voor publiek: 09.00 u – 12.00 u – 13.00 u tot 16.00 u (op maandag tot 18.00 u na afspraak)

Sluitingsperioden: tijdens wettelijke feestdagen / tijdens Kerstvakantie (twee dagen geopend: zie website) / tijdens Paasvakantie / tijdens zomervakantie van 15/07 tot en met 15/08

Waarvoor kan je er terecht?  

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school.  Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort niet tot de school.  Je kan dus gerust los van de school hier terecht.  Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt / Als je moeite hebt met leren / Voor hulp bij je studie – en beroepskeuze/ Wanneer je vragen hebt over je gezondheid? je lichaam…/ Met vragen over vriendschap en verliefdheid, seks…/ voor inentingen                                                                   

Wanneer moet je naar het CLB?

Op medisch onderzoek / Als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht) / Voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs / Om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen / Bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB- arts en verpleegkundige.  Deze onderzoeken zijn verplicht.  In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.  Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.  Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen.  Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.  Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden.  Die vraag je best aan je CLB. Wat de kleuterschool betreft is dit in de eerste en tweede kleuterklas. Het CLB biedt gratis inentingen aan.  Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.  Om ingeënt te worden wordt de toestemming van de ouders gevraagd.

CLB dossier:

In het CLB dossier wordt alles opgenomen wat met de begeleiding te maken heeft.   Uiteraard houden ze zich aan regels:

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.  Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingenbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB dossier.

Het dossier inkijken?

Een gedeelte van het dossier mag door de leerling ingekeken worden vanaf 12 jaar. Ouders of voogd mogen dan het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Indien de leerling jonger is dan 12 jaar dan mogen ouders of voogd meestal het dossier inkijken. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken.  Deze kopie is erg vertrouwelijk en mag voor niets anders dienen dan voor jeugdhulp. Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen.  Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben.  Het mag bovendien niet gaan om gegevens die het CLB verplicht verwerkt zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school?

Het dossier gaat automatisch naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt.     Ouders of leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen zich hier tegen verzetten.  Hiertoe dien je binnen de 10 dagen na je inschrijving dit te  laten weten aan het (oude) CLB.  Dit moet zo snel mogelijk omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Sommige gegevens worden verplicht doorgegeven: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en opvolging hiervan.  Het dossier wordt minstens 10 jaar bijgehouden op het CLB, dit te tellen vanaf de laatste CLB -tussenkomst.  Daarna wordt het  vernietigd.

Een klacht?

Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen.  Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg wordt behandeld.  de procedure kan je vragen aan de CLB – medewerker of de directeur van het CLB (zie website)

Melden van besmettelijke ziekten:

Het CLB heeft een rol in het voorkomen van besmettelijke ziekten.  Er bestaat hiervoor een decreet en een uitvoeringsbesluit.  het CLB werkt hiervoor samen met ouders, school, huisartsen en de gezondheidsinspectie. Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht aangegeven worden aan de gezondheidsinspectie.  Dit gebeurt via de huisarts of het CLB.  Samen met de gezondheidsinspectie wordt dan besproken welke maatregelen er moeten genomen worden om de omgeving te beschermen en verspreiding van de ziekte te voorkomen. Dit kan gaan van alleen een melding naar de ouders, hygiënische maatregelen, tot vaccinatieaanbevelingen, gerichte onderzoeken e.a. Voor een lijst van ziekten die moeten aangegeven worden kan U terecht op de website van het VCLB.