Klassenraad

Klassenraad bestaat uit directie, leerkracht van de betrokken klas, CLB, zorgcoördinator. 

k0257044Klassenraad beslist, in overleg en samenwerking met het CLB dat onze school begeleid, of een kleuter kan overgaan naar een volgende leeftijdsgroep.  Hierbij houdt de raad rekening met verschillende belangen.  De school zorgt voor een degelijke communicatie met de ouders. Klassenraad beslist in welke leeftijdsgroep een kleuter, die in de  loop van het schooljaar verandert van school, terechtkomt. 

Klassen kunnen heringedeeld worden op basis van gewijzigde instroom.

Het decreet basisonderwijs geeft het beslissingsrecht aan de ouders wanneer het gaat over de overgang van het kleuter – naar het lager onderwijs.