Ouderraad

De ouderraad maakt deel uit van de Nationale Confederatie der Oudervereniging en is samengesteld uit ouders die zich willen inzetten voor onze school.   Het is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen.   De participatie van de ouders komt als volgt tot uiting:

Op pedagogisch vlak: door contactvergaderingen, vormingsavonden, voordrachten.  

 k0257044Op het vlak van de uitbouw van onze school: door allerlei activiteiten die de school moreel en materieel steunen.

Op het vlak van het openbare leven: door het behandelen van problemen die zich stellen i.v.m. de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale voordelen…

Dankzij de ouderraad kan de school initiatieven nemen die het schoolgebeuren ondersteunen.  Naast of met de ouderraad bieden nog vele andere personen zich aan voor vrijwilligerswerk.