Schoolbestuur- Scholengemeenschap

SCHOOLBESTUUR:

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze  school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur dat onze school organiseert is:

vzw KOBA NoordkAnt
Nooitrust 4
2390 Malle

en heeft als afgevaardigd beheerder dhr. Rony Mathyssen

SCHOLENGEMEENSCHAP:

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap

JOVIGROJO ( A14 ) en bestaat uit:

GVLS Groenendaal Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem

GVLS Groenendaal Kluizenveldenstraat 104B, 2170 Merksem

GVKS Groenendaal Stella Marisstraat 3, 2170 Merksem

GVBS Joma Maantjessteenweg 130, 2170 Merksem

GVBS Joma Fr. Adriaenssenstraat 123, 2170 Merksem

GVLS Virgo Maria Terlindenhofstraat 206, 217 Merksem

GVKS Virg Maria Terlindenhofstraat 220, 2170 Merksem

GVBS Sint Jozef Winkelstap 108, 2170 Merksem