Schoolraad

In het kader van het nieuwe participatiedecreet werd een schoolraad opgericht voor:

GVKS Groenendaal, Stella Marisstraat 3, 2170 Merksem

GVLS Groenendaal, Kluizenveldenstraat 104B, 2170 Merksem

GVLS Groenendaal, Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem

Dit overlegorgaan groepeert alle participanten aan het onderwijs.  De zetel van de schoolraad is gevestigd in de Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem    

Vertegenwoordigers voor het personeel zijn:

Mevrouw Inge Janssens, onderwijzeres

De Heer Patrick Melis, onderwijzer

Mevrouw Evi Van Wallendael, kleuteronderwijzeres    

Vertegenwoordigers voor de ouders zijn:

De heer Koen Lermytte

Mevrouw  Marija Kovacevic

Mevrouw Siham El – Hajjioui

Vertegenwoordigers voor de lokale gemeenschap zijn:

Mevrouw Massira El Hajioui

De Heer Koen De Cock

De Heer Dirk Wyers                                                            

Vertegenwoordigers voor de directie zijn:

Mevrouw Hilde Van Thielen

Mevrouw Els Verhoeven

Mevrouw Karen Gielis

De voorzitter van de schoolraad is Dirk Wyers.

Patrick Melis werd aangesteld als secretaris.